Temporært renhold

Temporært- eller periodisk renhold er renholdsoppgaver som blir utført utenom det vanlige renholdet. Vi utfører blant annet hovedrengjøring, skuring/boning, fasadevask, nedvask, byggvask, tepperens og persiennespyling.

Gi meg et tilbud

Send oss en melding hvis du vil ha et tilbud på renhold. Gratis befaring!

Våre tjenester